Menighedsrådsmedlemmer

Ønsker man at kontakte hele menighedsrådet, kan mailadressen ganloese.sogn@km.dk benyttes.

Finn Højgaard Mortensen, formand
Telefon: 4818 3068
E-mail: fhmganlose@gmail.com

Bodil Fogh, næstformand og kirkeværge for Slagslunde Kirke
telefon: 2293 9602
E-mail: foghbodil@gmail.com

Jan Høg, kasserer og underskriftsberettiget

Vibeke Schrøder, kontaktperson og kirkeværge for Ganløse Kirke

Anne Marie Nejsum Madsen,  medlem

Præsterne er fødte medlemmer af menighedsrådet.
Malene Buus Graeser, sognepræst kbf. og kontaktperson (barselsorlov)

Charlotte Dyremose, sognepræst

Peter Otken, konstitueret sognepræst

Medarbejderrepræsentant Irina Gerkeuli, organist